TP. Vinh thông báo xử lý những người ra đường không đeo khẩu trang

Kể từ ngày 9.2, TP. Vinh sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: QĐ
Kể từ ngày 9.2, TP. Vinh sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: QĐ
Kể từ ngày 9.2, TP. Vinh sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: QĐ
Lên top