TP Vinh: Nhiều cây nghiêng, cây mục gây lo lắng

Nhiều cây xanh tại thành phố Vinh có dấu hiệu bật gốc, thân cây mục rữa khiến người dân hết sức lo lắng. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Nhiều cây xanh tại thành phố Vinh có dấu hiệu bật gốc, thân cây mục rữa khiến người dân hết sức lo lắng. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Nhiều cây xanh tại thành phố Vinh có dấu hiệu bật gốc, thân cây mục rữa khiến người dân hết sức lo lắng. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Lên top