TP. Vinh đề xuất dừng áp dụng Chỉ thị 15 từ ngày 19.7

Hàng rào kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Vinh. Ảnh: Quang Đại
Hàng rào kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Vinh. Ảnh: Quang Đại
Hàng rào kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Vinh. Ảnh: Quang Đại
Lên top