TP. Vinh chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 từ 0h ngày 13.9

Từ 0h ngày 13.9, TP Vinh sẽ chuyển xuống thực hiện Chỉ thị 15. Ảnh: Thanh Nga
Từ 0h ngày 13.9, TP Vinh sẽ chuyển xuống thực hiện Chỉ thị 15. Ảnh: Thanh Nga
Từ 0h ngày 13.9, TP Vinh sẽ chuyển xuống thực hiện Chỉ thị 15. Ảnh: Thanh Nga
Lên top