TP Vinh chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 3.7

Từ ngày 3/7, TP Vinh chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ảnh: QĐ
Từ ngày 3/7, TP Vinh chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ảnh: QĐ
Từ ngày 3/7, TP Vinh chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ảnh: QĐ
Lên top