TP Vinh: Cá chết bất thường, nổi trắng lềnh bềnh kênh hào thành cổ

Cá chết trắng nổi lềnh bềnh trên kênh.
Cá chết trắng nổi lềnh bềnh trên kênh.
Cá chết trắng nổi lềnh bềnh trên kênh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top