TP Thuận An thêm 1 phường về trạng thái bình thường mới, nới lỏng lưu thông

Thành phố Thuận An đang đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc F0, tiến tới xanh hóa địa bàn, nới lỏng lưu thông.
Thành phố Thuận An đang đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc F0, tiến tới xanh hóa địa bàn, nới lỏng lưu thông.
Thành phố Thuận An đang đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc F0, tiến tới xanh hóa địa bàn, nới lỏng lưu thông.
Lên top