TP. Thanh Hóa tiếp tục cấm các hoạt động kinh doanh công cộng

Thanh Hóa tiếp tục nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh, tập trung đông người tại  Quảng trường Lam Sơn. Ảnh: Quách Du
Thanh Hóa tiếp tục nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh, tập trung đông người tại Quảng trường Lam Sơn. Ảnh: Quách Du
Thanh Hóa tiếp tục nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh, tập trung đông người tại Quảng trường Lam Sơn. Ảnh: Quách Du
Lên top