TP. Thanh Hoá thay đổi việc kiểm soát người và phương tiện di chuyển

Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP. Thanh Hoá. Ảnh: T.T
Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP. Thanh Hoá. Ảnh: T.T
Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP. Thanh Hoá. Ảnh: T.T
Lên top