TP. Thanh Hoá đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc COVID-19

Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top