TP Hồ Chí Minh xem xét cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc

Ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Cường Ngô
Ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Cường Ngô
Ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Cường Ngô
Lên top