TP. Hồ Chí Minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, người dân được hưởng lợi gì?

Trung tâm tích hợp camera của TPHCM ngoài chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông, còn có thể xử lý nâng cao tính năng nhận dạng khuôn mặt, phân tích biển số xe...  Ảnh: Minh Quân
Trung tâm tích hợp camera của TPHCM ngoài chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông, còn có thể xử lý nâng cao tính năng nhận dạng khuôn mặt, phân tích biển số xe... Ảnh: Minh Quân
Trung tâm tích hợp camera của TPHCM ngoài chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông, còn có thể xử lý nâng cao tính năng nhận dạng khuôn mặt, phân tích biển số xe... Ảnh: Minh Quân
Lên top