TP. HỒ CHÍ MINH: Trẻ nhập viện tăng đột ngột vì bệnh hô hấp