Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

TP. Hồ Chí Minh tăng giá nước sinh hoạt từ 15.11

Nhà máy nước sạch B.O.O nước Thủ Đức.  Ảnh: Huyền Trân
Nhà máy nước sạch B.O.O nước Thủ Đức. Ảnh: Huyền Trân
Nhà máy nước sạch B.O.O nước Thủ Đức. Ảnh: Huyền Trân
Lên top