TP. Hồ Chí Minh tăng giá nước sinh hoạt từ 15.11

Nhà máy nước sạch B.O.O nước Thủ Đức.  Ảnh: Huyền Trân
Nhà máy nước sạch B.O.O nước Thủ Đức. Ảnh: Huyền Trân
Nhà máy nước sạch B.O.O nước Thủ Đức. Ảnh: Huyền Trân
Lên top