TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư công nghệ... đốt rác thành điện