TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về tổng thu ngân sách

Hội nghị “Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”. Ảnh: Bảo Trung
Hội nghị “Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”. Ảnh: Bảo Trung
Hội nghị “Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”. Ảnh: Bảo Trung
Lên top