Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về tổng thu ngân sách

Hội nghị “Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”. Ảnh: Bảo Trung
Hội nghị “Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”. Ảnh: Bảo Trung