TP Hồ Chí Minh: Đã mua hơn 3 tỉ đồng tiền điện mặt trời từ các hộ dân

Lắp đặt điện mặt trời tại TPHCM.
Lắp đặt điện mặt trời tại TPHCM.
Lắp đặt điện mặt trời tại TPHCM.
Lên top