TP. Hồ Chí Minh cấm xe qua hầm Thủ Thiêm phục vụ bắn pháo hoa lễ 2.9

Xe mô tô và xe máy không được lưu thông qua đường hần sông Sài Gòn từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 2.9.  Ảnh: M.Q
Xe mô tô và xe máy không được lưu thông qua đường hần sông Sài Gòn từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 2.9. Ảnh: M.Q
Xe mô tô và xe máy không được lưu thông qua đường hần sông Sài Gòn từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 2.9. Ảnh: M.Q
Lên top