TP. Hồ Chí Minh: Các trường học phải tự chủ tài chính

Học sinh tại tại TPHCM (ảnh M.P)
Học sinh tại tại TPHCM (ảnh M.P)