Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TP HCM: Cháy rất lớn ở nhà máy bánh kẹo ABC, huy động hơn 10 xe cứu hỏa