TP HCM: Cháy công ty sản xuất gỗ trong đêm, cả khu phố hỗn loạn