TP. Hạ Long tạm đình chỉ 1 chủ tịch phường vì để sai phạm trong chống dịch

UBND phường Hồng Hải lập biên bản xử lý vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động tại nhà hàng Hồng Hạnh 2. Ảnh: CTV
UBND phường Hồng Hải lập biên bản xử lý vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động tại nhà hàng Hồng Hạnh 2. Ảnh: CTV
UBND phường Hồng Hải lập biên bản xử lý vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động tại nhà hàng Hồng Hạnh 2. Ảnh: CTV
Lên top