TP. Cao Bằng phong tỏa nhiều khu vực liên quan đến ca F0

TP Cao Bằng phong toả nhiều khu vực liên quan đến ca F0.
TP Cao Bằng phong toả nhiều khu vực liên quan đến ca F0.
TP Cao Bằng phong toả nhiều khu vực liên quan đến ca F0.
Lên top