Tour “0 đồng” lại bùng phát: Doanh nghiệp Việt nói gì?