THẤT NGHIỆP TỰ NGUYỆN: DOANH NGHIỆP "ĐUỔI KHÉO" HAY NGƯỜI LAO ĐỘNG "LÙI ĐỂ TIẾN" - Kỳ 2

Tốt nghiệp đại học chưa hẳn có trình độ đại học

Cần hướng nghiệp, phân luồng để tránh gây ra sự lãng phí lớn về lực lượng lao động. Ảnh: A.C
Cần hướng nghiệp, phân luồng để tránh gây ra sự lãng phí lớn về lực lượng lao động. Ảnh: A.C
Cần hướng nghiệp, phân luồng để tránh gây ra sự lãng phí lớn về lực lượng lao động. Ảnh: A.C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM