Top 10 nước có tỉ lệ đi xe máy tử vong cao: Việt Nam có nằm ngoài?

Là "cường quốc xe máy" nhưng Việt Nam thoát Top 10 quốc gia tỉ lệ tử vong cao liên quan tới xe máy (ảnh:LDO).
Là "cường quốc xe máy" nhưng Việt Nam thoát Top 10 quốc gia tỉ lệ tử vong cao liên quan tới xe máy (ảnh:LDO).
Là "cường quốc xe máy" nhưng Việt Nam thoát Top 10 quốc gia tỉ lệ tử vong cao liên quan tới xe máy (ảnh:LDO).
Lên top