Tổng số ca mắc COVID-19 là 257 ca, quá nửa đã được điều trị khỏi bệnh

Tổng số ca bình phục là 56%. Ảnh: BYT
Tổng số ca bình phục là 56%. Ảnh: BYT
Tổng số ca bình phục là 56%. Ảnh: BYT
Lên top