Tổng kiểm tra các dự án thu phí không dừng trên toàn quốc

Trạm thu phí Cai Lậy thuộc Dự án xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Ảnh HH
Trạm thu phí Cai Lậy thuộc Dự án xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Ảnh HH
Trạm thu phí Cai Lậy thuộc Dự án xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Ảnh HH
Lên top