Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng giám đốc Vietjet mang trung thu đầm ấm đến trẻ em tàn tật, mồ côi