Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh thăm hỏi thương bệnh binh

Đoàn công tác của BHXH Việt Nam tặng quà thương, bệnh binh. Ảnh: Thư Anh
Đoàn công tác của BHXH Việt Nam tặng quà thương, bệnh binh. Ảnh: Thư Anh
Đoàn công tác của BHXH Việt Nam tặng quà thương, bệnh binh. Ảnh: Thư Anh
Lên top