Tổng đài 19001075 của Huế tiếp nhận thông tin cầu cứu từ Quảng Trị, Quảng Bình

Người dân vùng lũ Quảng Trị, Quảng Bình có thể gọi vào Tổng đài 19001075 để nhờ hỗ trợ. Ảnh: Tường Minh
Người dân vùng lũ Quảng Trị, Quảng Bình có thể gọi vào Tổng đài 19001075 để nhờ hỗ trợ. Ảnh: Tường Minh
Người dân vùng lũ Quảng Trị, Quảng Bình có thể gọi vào Tổng đài 19001075 để nhờ hỗ trợ. Ảnh: Tường Minh
Lên top