Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19

Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top