Tổng cục Môi trường đề nghị xử lý nghiêm vi phạm của nhà máy gỗ ở Hòa Bình

Tổng cục Môi trường đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vụ việc dân canh hiện trường xả thải ở Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Tổng cục Môi trường đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vụ việc dân canh hiện trường xả thải ở Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Tổng cục Môi trường đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vụ việc dân canh hiện trường xả thải ở Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Lên top