Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC bỏ quy định cấm xe vào cao tốc

Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC bỏ quy định cấm xe vào cao tốc. Ảnh: ĐT
Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC bỏ quy định cấm xe vào cao tốc. Ảnh: ĐT
Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC bỏ quy định cấm xe vào cao tốc. Ảnh: ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top