Tổng cục Đường bộ Việt Nam vào cuộc sau phản ánh của ông Đoàn Ngọc Hải

Đoàn công tác Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành đóng các điểm người dân "phá rào".
Đoàn công tác Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành đóng các điểm người dân "phá rào".
Đoàn công tác Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành đóng các điểm người dân "phá rào".
Lên top