Tổng cục Đường bộ đề nghị gỡ khó cho phương tiện lưu thông

Tổng cục Đường bộ đề nghị các tỉnh Gia Lai, Cà Mau gỡ khó khăn cho phương tiện lưu thông. Ảnh: GT
Tổng cục Đường bộ đề nghị các tỉnh Gia Lai, Cà Mau gỡ khó khăn cho phương tiện lưu thông. Ảnh: GT
Tổng cục Đường bộ đề nghị các tỉnh Gia Lai, Cà Mau gỡ khó khăn cho phương tiện lưu thông. Ảnh: GT
Lên top