Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản VN kiểm tra vụ “núp bóng khai thác vàng”

La liệt các thùng phuy, lán ở cao, lán ở thấp, nhiều lán nối tiếp nhau.
La liệt các thùng phuy, lán ở cao, lán ở thấp, nhiều lán nối tiếp nhau.
La liệt các thùng phuy, lán ở cao, lán ở thấp, nhiều lán nối tiếp nhau.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top