Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone ký kết quy chế phối hợp công tác với TP. Cần Thơ