Tổng Công ty lắp máy Việt Nam đưa 180 lao động về nước an toàn

180 lao động chờ làm thủ tục về nước tại sân bay Brunei. Ảnh LLM10
180 lao động chờ làm thủ tục về nước tại sân bay Brunei. Ảnh LLM10
180 lao động chờ làm thủ tục về nước tại sân bay Brunei. Ảnh LLM10
Lên top