Tổng công ty Đường sắt xin vay 800 tỉ đồng

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xin vay 800 tỉ để đảm bảo việc làm cho trên 13.000 lao động. Ảnh VNR
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xin vay 800 tỉ để đảm bảo việc làm cho trên 13.000 lao động. Ảnh VNR
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xin vay 800 tỉ để đảm bảo việc làm cho trên 13.000 lao động. Ảnh VNR
Lên top