Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tôn vinh 90 gương điển hình tiên tiến

Các gương điển hình tiên tiến của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được tôn vinh. Ảnh ĐT
Các gương điển hình tiên tiến của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được tôn vinh. Ảnh ĐT
Các gương điển hình tiên tiến của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được tôn vinh. Ảnh ĐT
Lên top