Tổng công ty Đông Bắc: Khai thác vượt “rào” hàng chục hécta đất

Diện tích đất Công ty TNHH MTV 397 sử dụng ngoài ranh giới tỉnh cho thuê đất khoảng 53ha tại khu vực mỏ Nam Tràng Bạch. Ảnh: BQN
Diện tích đất Công ty TNHH MTV 397 sử dụng ngoài ranh giới tỉnh cho thuê đất khoảng 53ha tại khu vực mỏ Nam Tràng Bạch. Ảnh: BQN
Diện tích đất Công ty TNHH MTV 397 sử dụng ngoài ranh giới tỉnh cho thuê đất khoảng 53ha tại khu vực mỏ Nam Tràng Bạch. Ảnh: BQN
Lên top