Tổng Công ty Điện lực miền Trung: 45 năm không ngừng phát triển và lớn mạnh

Một trong những thành công quan trọng nhất của EVNCPC thời gian qua là hoàn thành các dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho các huyện đảo, xã đảo. 
Ảnh: Tường Minh
Một trong những thành công quan trọng nhất của EVNCPC thời gian qua là hoàn thành các dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho các huyện đảo, xã đảo. Ảnh: Tường Minh
Một trong những thành công quan trọng nhất của EVNCPC thời gian qua là hoàn thành các dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho các huyện đảo, xã đảo. Ảnh: Tường Minh
Lên top