Tôn vinh phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh K.Anh
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh K.Anh
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh K.Anh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top