Tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh PV
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh PV
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh PV
Lên top