Tôn giáo ở Việt Nam đã phát huy vai trò và vị thế của mình

Các đại biểu cung cấp thông tin tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về Công tác Nhân quyền và Thông tin đối ngoại tháng 10.2019. Ảnh: PV.
Các đại biểu cung cấp thông tin tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về Công tác Nhân quyền và Thông tin đối ngoại tháng 10.2019. Ảnh: PV.
Các đại biểu cung cấp thông tin tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về Công tác Nhân quyền và Thông tin đối ngoại tháng 10.2019. Ảnh: PV.
Lên top