Tồn đọng hơn 7500 tấn tro bay của nhà máy rác, Cần Thơ tìm nhà đầu tư xử lý

Lên top