Tôm càng đỏ "thua" tôm Việt

Nhiều người nuôi tôm ĐBSCL cho rằng không nên nuôi tôm càng đỏ vì giá trị kinh tế không cao.
Nhiều người nuôi tôm ĐBSCL cho rằng không nên nuôi tôm càng đỏ vì giá trị kinh tế không cao.
Nhiều người nuôi tôm ĐBSCL cho rằng không nên nuôi tôm càng đỏ vì giá trị kinh tế không cao.
Lên top