Tối ưu khoảng thời gian vàng cho học sinh lớp 1

Nét chữ đầu tiên của cô và trò Trường Tiểu học Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: MH
Nét chữ đầu tiên của cô và trò Trường Tiểu học Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: MH
Nét chữ đầu tiên của cô và trò Trường Tiểu học Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: MH
Lên top