Tối muộn, người Sài Gòn vẫn ùn ùn về các chùa cầu an đầu năm

Từ đêm giao thừa đến tối muộn mùng 1 tết người dân Sài Gòn vẫn đến chùa cầu an đầu năm rất đông.
Từ đêm giao thừa đến tối muộn mùng 1 tết người dân Sài Gòn vẫn đến chùa cầu an đầu năm rất đông.
Từ đêm giao thừa đến tối muộn mùng 1 tết người dân Sài Gòn vẫn đến chùa cầu an đầu năm rất đông.
Lên top